Извършване на мониторинг на качествата на питейната вода с дата на публикуване 31.07.2018г.Документи за участие

Решение за изменение с дата на публикуване 01.08.2018г.

Решение за промяна с дата на публикуване 03.09.2018 г.

Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП с дата на публикуване 25.09.2018 г.

Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП с дата на публикуване 04.10.2018 г.

Протокол и решение с дата на публикуване 11.10.2018 г.

Договор с дата на публикуване 03.12.2018г.

Обявление за възложена поръчка с дата на публикуване 03.12.2018г.

Обявление за приключени договори с дата на публикуване 29.12.2020г.