Доставка на PVC-O тръби с дата на публикуване 05.07.2018г.Документи за участие

Протокол по чл.54,ал.7 и съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП с дата на публикуване 02.08.2018г.

Протокол и решение с дата на публикуване 10.09.2018г.

Договор с дата на публикуване 10.10.2018г.

Обявление за възложена поръчка с дата на публикуване 10.10.2018г.

Обявление за приключен договор с дата на публикуване 15.10.2020г.