Извънгаранционно обслужване и/или ремонт на багери товарачи с дата на публикуване 22.06.2018г.Документи за участие

Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП и протокол по чл.54,ал.7 от ППЗОП с дата на публикуване 19.07.2018г.

Протокол и решение с дата на публикуване 27.07.2018г.

Договор с дата на публикуване 03.09.2018г.

Обявление за сключен договор с дата на публикуване 03.09.2018г.

Обявление за приключен договор с дата на публикуване 12.09.2019 г.