Доставка на аварийни скоби с дата на публикуване 18.06.2018г.Документи за участие

Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП и съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП с дата на публикуване 16.07.2018г.

Протокол и решение с дата на публикуване 20.07.2018г.

Договор с дата на публикуване 03.09.2018г.

Обявление за сключен договор с дата на публикуване 03.09.2018г.

Обявление за приключен договор с дата на публикуване 12.09.2019 г.