Доставка на баластра от речен произход с дата на публикуване 14.06.2018г.Документи за участие

Протокол по чл.54,ал.7 от ППЗОП с дата на публикуване 10.07.2018г.

Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП с дата на публикуване 10.07.2018г.

Протокол и решение с дата на публикуване 18.07.2018г.

Обявление за невъзложена поръчка по позиция с дата на публикуване 02.08.2018г.

Обявление за възложена поръчка с дата на публикуване 15.08.2018г.

Договори с дата на публикуване 15.08.2018г.

Обявление за приключени договори с дата на публикуване 27.08.2019г.