Доставка на вътрешни и външни гуми за транспортни средства и механизация с дата на публикуване 11.06.2018г.документация за участие

Разяснение с дата на публикуване 14.06.2018

Протокол за констатиране на нередности с дата на публикуване 29.06.2018

Протокол с дата на публикуване 20.07.2018

Договори с дата на публикуване 05.09.2018