Доставка на нови лекотоварни автомобили тип „Пикап“ с дата на публикуване 04.06.2018г.документация за участие

Съобщение по чл.188, ал.2 от ЗОП с дата на публикуване 12.06.2018г.

Протокол с дата на публикуване 25.06.2018г.

Договор с дата на публикуване 03.07.2018г.