Доставка на лабораторни консумативи с дата на публикуване 24.04.2018г.документация за участие

Съобщение по чл.188, ал.2 от ЗОП с дата на публикуване 03.05.2018г.

Съобщение за частично прекратяване по обособени позиции № 3 и № 5 с дата на публикуване 22.05.2018г.

Протокол с дата на публикуване 22.05.2018г.

Договори с дата на публикуване 26.06.2018г.