Застраховка „Обща гражданска отговорност към трети лица“ с дата на публикуване 18.04.2018г.документация за участие

Протокол с дата на публикуване 03.05.2018г.

Протокол с дата на публикуване 03.05.2018г.

Полица с дата на публикуване 04.06.2018г.