Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия с дата на публикуване 27.02.2018г.Решение

Протокол, доклад и решение с дата на публикуване 02.05.2018г.

Договори с дата на публикуване 17.05.2018г.

Oбявление за възложена поръчка с дата на публикуване 17.05.2018г.

Обявление за приключване на договори с дата на публикуване 18.06.2019г.