Доставка на резервни части за транспортни средства с дата на публикуване 20.02.2018г.документация за участие

Съобщение по чл.188, ал.2 от ЗОП с дата на публикуване 28.02.2018г.

Протокол с дата на публикуване 20.03.2018г.

Договори с дата на публикуване 23.04.2018г.