Ежедневен превоз на работници от гр.Плевен до ПСОВ-с.Божурица и обратно с дата на публикуване 15.02.2018г.документация за участие

Съобщение по чл.188, ал.2 от ЗОП с дата на публикуване 26.02.2018г.

Протокол с дата на публикуване 20.03.2018г.

Договор с дата на публикуване 12.04.2018г.