Доставка на фасонни водопроводни части с дата на публикуване 02.02.2018г.документация за участие

Съобщение по чл.188, ал.2 от ЗОП с дата на публикуване 12.02.2018г.

Протокол с дата на публикуване 26.02.2018г.

Договори с дата на публикуване 16.04.2018г.