Доставка на резервни части за транспортни средства с дата на публикуване 16.01.2018г.документация за участие

Съобщение по чл.188, ал.2 от ЗОП с дата на публикуване 25.01.2018г.

Протокол и съобщение по чл.193 от ЗОП с дата на публикуване 09.02.2018г.