Доставка на поцинковани фитинги и месингова арматура за вътрешни водороводни инсталации с дата на публикуване 04.01.2018г.документация за участие

Съобщение по чл.188, ал.2 от ЗОП с дата на публикуване 15.01.2018г.

Протокол с дата на публикуване 26.01.2018г.

Договор с дата на публикуване 13.02.2018г.