Доставка на електрическа енергия високо напрежение с дата на публикуване 30.11.2017г. Решение и документация

Протокол, доклад и решение с дата на публикуване 07.12.2017г.

Договор с дата на публикуване 13.12.2017г.

Обявление за възложена поръчка с дата на публикуване 13.12.2017г.

Обявление за приключен договор с дата на публикуване 12.02.2018г.

Обявление за изменение с дата на публикуване 12.02.2018г.

Обявление за изменение с дата на публикуване 13.02.2018г.