Доставка на електрическа енергия средно напрежение 20kV с дата на публикуване 09.10.2017г.Решение и документация

Протокол, доклад и решение с дата на публикуване 18.10.2017г.

Договор с дата на публикуване 30.11.2017г.

Обявление за възложена поръчка с дата на публикуване 30.11.2017г.

Обявление за приключен договор с дата на публикуване 09.02.2018г.