Охрана на СОТ и видеонаблюдение на обекти на дружеството с дата на публикуване 20.09.2017г.документация за участие

Протокол с дата на публикуване 17.10.2017г.

Заповед с дата на публикуване 06.11.2017г.

Договори с дата на публикуване 28.11.2017г.