Доставка на работно облекло с дата на публикуване 11.09.2017г.документация за участие

Съобщение по чл.188 ал.2 от ЗОП с дата на публикуване 19.09.2017г.

Протокол с дата на публикуване 02.10.2017г.

Договор с дата на публикуване 25.10.2017г