Доставка на натриев хипохлорит (воден разтвор) с дата на публикуване 11.09.2017г.документация за участие

Протокол по чл.54 ал.7 от ППЗОП с дата на публикуване 08.11.2017г.

Съобщение по чл.57 ал.3 от ППЗОП с дата на публикуване 20.11.2017г.

Протоколи и решение с дата на публикуване 27.11.2017г.

Договор с дата на публикуване 18.01.2018г.

Обявление за възложена поръчка с дата на публикуване 18.01.2018г.

Обявление за приключен договор с дата на публикуване 10.01.2019г.