Доставка на електрическа енергия високо напрежение 110kV с дата на публикуване 07.09.2017г.документация за участие

Протокол по чл. 54 ал.7 от ППЗОП с дата на публикуване 23.10.2017г.

Съобщение по чл. 57 ал.3 от ППЗОП с дата на публикуване 02.11.2017г.

Протокол и решение с дата на публикуване 14.11.2017г.

Решение по чл. 112 ал.3 от ЗОП с дата на публикуване 28.11.2017г.

Договор с дата на публикуване 05.02.2018г.

Обявление за възложена поръчка с дата на публикуване 05.02.2018г.

Обявление за приключен договор с дата на публикуване 12.02.2018г.