Доставка на електрическа енергия средно напрежение 20kV с дата на публикуване 23.08.2017г.Документация за участие

Протокол по чл.54,ал.3 от ППЗОП с дата на публикуване 02.10.2017г.

Съобщение по чл.57,ал.3 от ППЗОП с дата на публикуване 10.10.2017г.

Протокол, доклад и решение с дата на публикуване 17.10.2017г.

Решение по чл.112,ал.3 от ЗОП с дата на публикуване 08.11.2017г.

Договор с дата на публикуване 15.01.2018г.

Обявление за възложена поръчка с дата на публикуване 15.01.2018г.

Обявление за изменение с дата на публикуване 29.01.2018г.

Обявление за приключен договор с дата на публикуване 28.02.2019 г.