Покупка на горива от бензиностанции за транспортните средства и механизация на Възложителя с дата на публикуване 22.08.2017г.Документация за участие

Протокол по чл.54,ал.7 от ППЗОП с дата на публикуване 10.11.2017г.

Съобшение по чл.57,ал.3 от ППЗОП с дата на публикуване 27.11.2017г.

Протоколи и решение с дата на публикуване 08.12.2017г.

Договори с дата на публикуване 16.02.2018г.

Обявление за възложена поръчка с дата на публикуване 16.02.2018г.

Договор с дата на публикуване 28.02.2018г.

Обявление за възложена поръчка с дата на публикуване 28.02.2018г.

Поправка на обявление за възложена поръчка с дата на публикуване 29.11.2018г.

Обявление за приключен договор с дата на публикуване 11.02.2019г.

Обявление за приключени договори с дата на публикуване 18.02.2019г.