Извършване на последваща метрологична проверка на водомери с дата на публикуване 15.08.2017г.Документация за участие

Разяснение по документацията с дата на публикуване 07.09.2017г.

Потокол и решение с дата на публикуване 05.10.2017г.

Обявление за прекратяване на процедурата с дата на публикуване 05.10.2017г.