Доставка на нови лекотоварни автомобили тип „Пикап“ с дата на публикуване 02.07.2017г.документация за участие

Съобщение по чл.188 ал.2 от ЗОП с дата на публикуване 11.08.2017г.

Протокол с дата на публикуване 18.08.2017г.

Договор с дата на публикуване 15.09.2017г.