Доставка на ПЕВП тръби и фасонни части с дата на публикуване 23.06.2017г.Документация за участие

Протокол по чл.54,ал.7 от ППЗОП с дата на публикуване 07.08.2017г.

Съобшение по чл.57,ал.3 от ППЗОП с дата на публикуване 11.09.2017г.

Протокол решение с дата на публикуване 18.09.2017г.

Договор с дата на публикуване 25.10.2017г.

Обявление за възложена поръчка с дата на публикуване 25.10.2017г.

Обявление за приключен договор с дата на публикуване 23.10.2018г.