Възстановяване на улични настилки, тротоари и шахти след отстранени ВиК аварии с дата на публикуване 05.05.2017г.Документация за участие

Разяснение по документацията с дата на публикуване 17.05.2017г.

Протокол по чл.54,ал.7 и съобщение по чл.57,ал.3 от ППЗОП с дата на публикуване 08.06.2017г.

Протокол решение с дата на публикуване 21.06.2017г.

Договори с дата на публикуване 17.07.2017г.

Oбявление за възложена поръчка с дата на публикуване 17.07.2017г.

Обявление за приключен договор с дата на публикуване 30.07.2018г.