Доставка на аварийни скоби с дата на публикуване 03.05.2017г.Документация за участие

Протокол по чл.54,ал.7 от ППЗОП с дата на публикуване 12.06.2017г.

Съобщение по чл.57,ал.3 от ППЗОП с дата на публикуване 13.06.2017г.

Протокол и решение с дата на публикуване 19.06.2017г.

Договор с дата на публикуване 17.07.2017г.

Oбявление за възложена поръчка с дата на публикуване 17.07.2017г.

Обявление за приключен договор с дата на публикуване 30.07.2018г.