Извънгаранционно обслужване и/или ремонт на багери-товарачи с дата на публикуване 21.04.2017г.Документация за участие

Протокол по чл.54,ал.7 от ППЗОП с дата на публикуване 06.06.2017г.

Съобщение по чл.57,ал.3 от ППЗОП с дата на публикуване 22.06.2017г.

Протокол и решение с дата на публикуване 13.07.2017г.

Договор с дата на публикуване 16.08.2017г.

Обявление за възложена поръчка с дата на публикуване 16.08.2017г.

Обявление за приключен договор с дата на публикуване 03.09.2018г.