Избор на изпълнител за третиране на утайки чрез регистриран полезен модел с дата на публикуване 07.04.2017г.Решение

Протокол, доклад и решение с дата на публикуване 16.05.2017г.

Договор с дата на публикуване 20.06.2017г.

Обявление за възложена поръчка с дата на публикуване 20.06.2017г.

Обявление за приключен договор с дата на публикуване 21.06.2019г.