Доставка на водопроводна арматура с дата на публикуване 03.04.2017г.документация за участие

Разяснение по по чл. 180 от ЗОП с дата на публикуване 11.04.2017г.

Протокол по чл.54,ал.7 от ЗОП с дата на публикуване 02.05.2017г.

Съобщение по чл.57,ал.3 от ППЗОП с дата на публикуване 23.05.2017г.

Протокол и решение с дата на публикуване 05.06.2017г.

Договори с дата на публикуване 31.07.2017г.

Oбявление за възложена поръчка с дата на публикуване 31.07.2017г.

Обявление за приключен договор с дата на публикуване 30.07.2018г.