Доставка на външни и вътрешни гуми за транспортни средства и механизация с дата на публикуване 01.03.2017г.документация за участие

Съобщение по чл.188, ал.2 от ЗОП с дата на публикуване 13.03.2017г.

Протокол с дата на публикуване 23.03.2017г.

Договор с дата на публикуване 26.04.2017г.