Ежедневен превоз на работници от гр.Плевен до ПСОВ с. Божурица и обратно с дата на публикуване 28.02.2017г.документация за участие

Съобщение по чл.188, ал.2 от ЗОП с дата на публикуване 10.03.2017г.

Протокол с дата на публикуване 22.03.2017г.

Договори с дата на публикуване 19.04.2017г.