Доставка на баластра от речен произход с дата на публикуване 27.02.2017г.документация за участие

Протокол по чл.54,ал.7 от ППЗОП с дата на публикуване 29.03.2017г.

Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП с дата на публикуване 07.04.2017г.

Протокол и решение с дата на публикуване 18.04.2017г.

Обявление за невъзложена обособена позиция с дата на публикуване 04.05.2017г.

Договори с дата на публикуване 05.06.2017г.

Обявление за възложена поръчка с дата на публикуване 05.06.2017г.

Обявление за изменение с дата на публикуване 20.07.2017г.

Обявление за приключен договор с дата на публикуване 26.06.2018г.