Доставка на лабораторни консумативи с дата на публикуване 13.02.2017г.документация за участие

Съобщение по чл.188, ал.2 от ЗОП с дата на публикуване 13.02.2017г.

Протокол с дата на публикуване 22.02.2017г.

Договори с дата на публикуване 24.03.2017г.

Допълнително споразумение с дата на публикуване 05.06.2017г.