Доставка на фасонни водопроводни части с дата на публикуване 02.02.2017г.документация за участие

Съобщение по чл.188, ал.2 от ЗОП с дата на публикуване 16.02.2017г.

Протокол с дата на публикуване 07.03.2017г.

Договори с дата на публикуване 05.04.2017г.