Доставка на резервни части за транспортни средства с дата на публикуване 06.01.2017г.документация за участие

Съобщение по чл.188, ал.2 от ЗОП с дата на публикуване 19.01.2017г.

Протокол с дата на публикуване 31.01.2017г.

Договор с дата на публикуване 24.02.2017г.

Протокол и решение с дата на публикуване 18.04.2017г.