Доставка на поцинковани фитинги и месингова арматура за вътрешни водопроводни инсталации с дата на публикуване 07.10.2016г.документация за участие

Разяснение по документацията с дата на публикуване 10.10.2016г.

Протокол с дата на публикуване 02.11.2016г.

Договори с дата на публикуване 06.12.2016г.