Охрана със СОТ и видеонаблюдение на обекти на Дружеството с дата на публикуване 06.10.2016г.документация за участие

Съобщение по чл.188, ал.3 от ЗОП с дата на публикуване 17.10.2016г.

Протокол с дата на публикуване 31.10.2016г.

Договори с дата на публикуване 21.11.2016г.