Доставка на нови лекотоварни автомобили тип „Пикап“ с дата на публикуване 30.08.2016г.документация за участие

Съобщение по чл.188, ал.2 от ЗОП с дата на публикуване 16.09.2016г.

Протокол с дата на публикуване 10.10.2016г.

Договор с дата на публикуване 26.10.2016г.