Доставка на натриев хипохлорит с дата на публикуване 30.08.2016г.документация за участие

Разяснение по документацията с дата на публикуване 12.09.2016г.

Протокол по чл.54, ал.7 от ЗОП с дата на публикуване 12.10.2016г.

Съобщение по чл.57, ал.3 от ЗОП с дата на публикуване 26.10.2016г.

Протокол и решение с дата на публикуване 07.11.2016г.

Договор с дата на публикуване 13.12.2016г.

Обявление за възложена поръчка с дата на публикуване 13.12.2016г.

Обявление за приключване на договор с дата на публикуване 09.01.2018г.