Доставка на електрическа енергия ниско напрежение 380V с дата на публикуване 19.08.2016г.документация за участие
Разяснение по документацията с дата на публикуване 02.09.2016г.

Протокол по чл.54,ал.7 от ППЗОП с дата на публикуване 25.10.2016г.

Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП с дата на публикуване 07.11.2016г.

Протокол, доклад и решение с дата на публикуване 14.11.2016г.

Договор с дата на публикуване 15.12.2016г.

Обявление за възложена поръчка с дата на публикуване 15.12.2016г.

Обявление за приключване на договор с дата на публикуване 31.01.2018г.