Извършване на мониторинг на качествата на питейната вода с дата на публикуване 29.07.2016г.документация за участие

Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП и съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП с дата на публикуване 29.08.2016г.

Протокол и решение с дата на публикуване 12.09.2016г.

Договори с дата на публикуване 13.10.2016г.

Обявление за възложена поръчка с дата на публикуване 13.10.2016г.

Обявление за приключен договор с дата на публикуване 19.11.2018г.