Публична покана за извънгаранционно обслужване и/или ремонт на багери-товарачи с дата на публикуване 06.04.2016г. Документи

Протокол с дата на публикуване 03.05.2016г.

Договор с дата на публикуване 25.05.2016г.