Открита процедура за възстановяване на улични настилки, тротоари и шахти след отстранени ВиК аварии с дата на публикуване 17.03.2016г. Документи за участие

Протокол по чл.68, ал.7 от ЗОП с дата на публикуване 04.05.2016г.

Съобщение по чл.69а, ал.3 от ЗОП с дата на публикуване 17.05.2016г.

Протокол и решение с дата на публикуване 31.05.2016г.

Договор с дата на публикуване 28.06.2016г.

Гаранции за участие с дата на публикуване 29.06.2016г.