Публична покана за ежедневен превоз на работници от гр.Плевен до ПСОВ – с.Божурица и обратно с автобус над 8 места с дата на публикуване 15.03.2016г. Документи

Протокол с дата на публикуване 31.03.2016г.

Договор с дата на публикуване 05.04.2016г.
През месец април 2016г. няма извършени плащания – дата на публикуване 19.05.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 20.06.2016г.