Открита процедура за доставка на 3 броя нови комбинирани багери товарачи при условията на финансов лизинг с дата на публикуване 11.03.2016г. Документи за участие с дата на публикуване 11.03.2016г.

Разяснение по документацията с дата на публикуване 31.03.2016г.

Разяснение по документацията с дата на публикуване 01.04.2016г.

Разяснение по документацията с дата на публикуване 04.04.2016г.

Разяснение по документацията с дата на публикуване 04.04.2016г.

Протокол по чл.68, ал.7 от ЗОП с дата на публикуване 04.05.2016г.

Съобщение по чл.69а, ал.3 от ЗОП с дата на публикуване 12.05.2016г.

Протокол и решение с дата на публикуване 18.05.2016г.

Гаранции за участие с дата на публикуване 03.06.2016г.

Гаранции за участие с дата на публикуване 08.07.2016г.

Договор с дата на публикуване 08.07.2016г.

Договор за подизпълнение с дата на публикуване 22.07.2016г.