Открита процедура за доставка на помпени агрегати за питейна вода с дата на публикуване 01.03.2016г. Документи за участие

Протокол по чл.68, ал.7 от ЗОП и Съобщение по чл.69а, ал.3 от ЗОП с дата на публикуване 03.05.2016г.

Протокол и решение с дата на публикуване 19.05.2016г.

Гаранции за участие с дата на публикуване 07.06.2016г.

Гаранции за участие с дата на публикуване 08.07.2016г.

Договори с дата на публикуване 18.07.2016г.