Публична покана за ежедневен превоз на работници от гр.Плевен до ПСОВ – с.Божурица и обратно с дата на публикуване 22.02.2016г. Документи

Протокол с дата на публикуване 14.03.2016г.

Решение с дата на публикуване 14.03.2016г.

Договор с дата на публикуване 05.04.2016г.
През месец април 2016г. няма извършени плащания – дата на публикуване 19.05.2016г.