Открита процедура за доставка на PVC-O тръби с дата на публикуване 19.02.2016г.Документи за участие

Протокол по чл.68, ал.7 от ЗОП и съобщение по чл.69а, ал.3 от ЗОП с дата на публикуване 05.04.2016г.

Протокол и решение с дата на публикуване 14.04.2016г.

Договор с дата на публикуване 05.05.2016г.

Гаранции с дата на публикуване 03.06.2016г.
През месец май няма извършени плащания – с дата на публикуване 20.06.2016г.